Nuttige nummers en links

Tijdens uw verblijf in onze serviceflats, duikt u mogelijk op een onverwacht probleem. Hieronder vindt u daarom enkele handige nummers waarmee u de instanties kan bereiken.

Medische hulpdiensten

 • Medische spoeddienst: 112
 • Brandweer / ambulance: 100
 • Wachtdienst huisartsen Merelbeke: 09/231 33 11
 • Wachtdienst tandartsen Merelbeke: 0903 39 969
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • Diabetes infolijn: 0800 96 333
 • Gemeentebestuur: 09/210 32 11 / www.merelbeke.be

Andere noodgevallen

 • Politie Merelbeke: 09/363 71 71
 • Voor dringende oproepen: 101
 • Tele-onthaal: 106
 • Minder Mobielencentrale : 09/210.71.29 /  mmc@ocmwmerelbeke.be

Nuttige links voor senioren

Zorgbehoefte met keuzevrijheid in zorg en diensten? Residentie Dheye is uw adres voor kwalitatieve serviceflats. Op zoek naar kwalitatieve assitentiewoningen in regio Merelbeke (Bottelare)

Klachten melden 

De Woonzorglijn (vroeger de Rusthuis-Infofoon) geeft informatie en advies over ouderenzorgvoorzieningen. U kunt er terecht met allerlei vragen over een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.

De infolijn zal op elke vraag of probleem een passend antwoord proberen te bieden. De Woonzorglijn werkt daarvoor nauw samen met het team Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en met Zorginspectie.

 • Schriftelijk via onderstaand adres van ZORGINSPECTIE
  Zorginspectie Vlaanderen
  Koning Albert II-laan 35 bus 31
  1030 BRUSSEL
  tel.: 02 - 553 34 34
  fax: 02 - 553 34 35
  contact@zorginspectie.be

Zorginspectie controleert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal. 
Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Residentie Dheye: comfortabel en zelfstandig wonen met de nodige familiale omkadering in een groene omgeving Residentie Dheye biedt de nodige zorgfaciliteiten waar de mens centraal staat Bij Residentie Dheye voel je u verzorgd en nooit eenzaam als bewoner

Onze partners